Visiter la galerie

Blatten - Egga - Holzji - Hotel Belalp - Tyndalldenkmal - Belalp (12.02.2022)

Responsable des randonnées/Verantwortlich Wanderungen : Stephan Schmidt

Home / Blatten - Egga - Holzji - Hotel Belalp - Tyndalldenkmal - Belalp (12.02.2022) 25

Randonnée en raquettes / Schneeschuhwanderung

Chef de course / Leiter: Stephan Schmidt

Photos / Fotos: © Stephan Schmidt