Visiter la galerie

Arolla - Col de Riedmatten - Dixence (14.09.2019)

Responsable des randonnées/Verantwortlich Wanderungen : Stephan Schmidt

Home / Arolla - Col de Riedmatten - Dixence (14.09.2019) 39

Chef de course / Leiter: Franz Schmid

Adjoint / Hilfsleiter: Raymond Cettou

Photos: © Franz Schmid - Raymond Cettou